Montering betong

Tips for montering av veggbrakett

Plasser veggbraketten mot veggen akkurat der du vil ha den og marker med f.eks. tusjpenn hvor hullene skal være. Bor det øverste hullet først og skru fast braketten uten å dra skruen for hardt til. Siden brakettens hull er avlange kan du justere den noen millimeter sidelengs før du borer de andre hullene og fester braketten permanent.
Dette er spesielt praktisk og bra når du f.eks. skal henge opp noe på fliser og ikke vil lage unødige hull – samt når du skal henge opp noe som krever at du fester to braketter med nøyaktig avstand, f.eks. håndklestenger.

For betong

Benytt ekspansjonsskruer for montering av tyngre gjenstander og for sånt som skal tåle høy belastning, f.eks. badehåndtak.
For andre formål, benytt plast- eller nylonplugg og skru til. Bor med bormaskin. Velg et bor med samme dimensjon som pluggen.
For ekspansjonsskruer M6 x 45, skal bordiameteren være 6 mm og bordybden minst 35 mm.
For rød plastplugg lengde 35 mm, benytt treskruer med diameter 3-5 mm, samt 5,5 mm bor. Bordybden skal være minst 40 mm.
For nylonplugg lengde 30 mm, benytt treskruer med diameter 3,5-5 mm, samt 6,0 mm bor. Bordybden skal være minst 35 mm.