Montering gipsplater

For gipsplater

Benytt ekspansjonsskrue av metall, type Molly, eller ekspansjonsskrue av nylon, type Allplugg, som ekspanderer på innsiden når skruen skrues til.
Gips er porøst. Bor derfor et hull med samme diameter som ekspansjonsskruen, som forsiktig trykkes eller slås i hullet.

Tyngre saker og ting som skal tåle høy belastning, bør ikke monteres med ekspansjonsskruer i gipsplater. De monteres i stedet med treskruer der det finnes spikerslag bak platen.
For ekspansjonsskruer av metall, bor med 8 mm bor og benytt maskinskrue M4 x 40 med grepsområde 8-16 mm.
For ekspansjonsskruer av nylon, bor med 8 mm bor og benytt treskruer lengde ca 40 mm med diameter 3,5-6 mm.