Lim på fliser

Gjelder Home, House og Sideline.
Velg lim med hensyn til underlag og belastning. Ved liming på fliser anbefales epoxy, tokomponent eller silicon. Ikke lim i fugene!
Er du usikker, rådfør deg med din forhandler.
NB! Det er viktig at du følger limprodusentens anvisningertillverkarens anvisningar!
F961-964

F965

1. Rengjør overflaten grundig og la det tørke

Viktig! Ha lim på denne siden F965. Beslaget skal monteres med Smedbos logo mot deg, og at de to pilene peker opp F961-964
2. Fyll lim beslagets indre sirkel med lim. Eventuelt overflødig lim, kommer å bli trykt ut i den ytterste sirkelen og ikke på veggen.
3. Den røde monteringsnøkkelen skyves gjennom trådkurvens skruehull, og inn i lim beslagets skruehull.
4. Plasser beslaget i ønske posisjon på veggen.
5. Forsikre deg om at lim beslaget er plassert riktig på veggen før du setter på trådkurven. Bruker du ett lim som litt løsere, må du kanskje feste bakplaten med tape, før det herder.
6. Når limet er herdet (kan ta opp til 48 timer, se forpakningen på limet) skrues/monter produktet på beslaget. Ikke stram skruen for hardt.

Smedbo anbefaler ikke lim montering av håndklestenger og badekarshåndtak og baderomshylle.