Montering murstein

For tegl

Tegl er nesten like hardt som betong, men kan sprekke om du borer for nær kanten. Benytt ekspansjonsskrue for tyngre saker og for slike saker som skal tåle høy belastning.
For andre og lettere saker, benytt plast- eller nylonplugg, samt skrue.
Bor med slagbormaskin.

Velg et bor med samme dimensjon som pluggen.
For ekspansjonsskrue M6 x 45 skal bordiameteren være 6 mm og bordybden minst 35 mm.
For rød plastplugg lengde 35 mm, benytt treskrue med diameter 3-5 mm, samt 5,5 mm bor. Bordybden skal være minst 40 mm.
For nylonplugg lengde 30 mm, benytt treskrue med diameter 3,5-5 mm, samt 6,0 mm bor. Bordybden skal være minst 35 mm.