Mulen dag vid strand, himmel, hav och äng

Miljø og kvalitet

Hos Smedbo utvikler vi produkter med høy kvalitet og et solid design. Under vår produktutviklingsprosess streber vi hele tiden etter å holde både kvalitet og miljø i fokus, og dermed fremme en bærekraftig og ansvarlig utvikling. Sammen med våre leverandører og samarbeidspartnere handler vi ut fra tre prinsipper: miljø, kvalitet og design, samt mennesker. Vi jobber i en verden som forandrer seg, men målet er alltid det samme – å jobbe for en bedre verden med hensyn til mennesker og miljø.

Miljø

Våre beslutninger må være basert på miljøverdier for en bærekraftig fremtid. Vi følger lover og forskrifter og arbeider for å tilby service utover hvilke standarder og lover som kreves.

Transport

For å oppnå mer effektiv transport for redusert miljøpåvirkning, bruker vi etablerte transportmåter med velutviklede tiltak og krav for å redusere miljøbelastningen.

Avfall

Vi arbetar ständigt för att reducera företagets mängd avfall. Allt metallavfall sorteras och återvinns till nya metallprodukter. Smedbo är  anslutet till FTI (tidigare REPA) och Grønt Punkt Norge för att säkerställa en effektiv återvinning av förpackningsmaterial av papp, kartong och plast.

Vi jobber kontinuerlig for å redusere selskapets mengde avfall. Alt metallavfall sorteres og resirkuleres til nye metallprodukter. Smedbo er tilknyttet FTI (tidligere REPA) og Grønt Punkt Norge for å sikre effektiv gjenvinning av emballasjematerialer av papp, kartong og plast.

Råvarer og kjemikalier

Sammen med våre partnere jobber vi for å øke effektiviteten i bruken av råvarer og materialer. Vi undersøker innhold av klassifiserte stoffer i samsvar med REACH-forskriften og oppretter og gir informasjon, for eksempel sikkerhetsdatablad, om nødvendig.

Produktdokumentasjon

Under utviklingsprosessen vurderes produktets krav til sertifisering, merking og tilpasning til etablerte standarder, som CE-sertifisering. Vi jobber med ferdigstillelsedokumentasjon som FDV, samt gir tekniske beskrivelser og monteringsveiledninger. Noen av våre produkter og serier er også lagt opp og vurdert i Sunda Hus og Byggvarubedömningen.

Kvalitet og Design

Lang levetid er en av våre viktigste byggeklosser når vi designer og utvikler produkter. Med høy kvalitet og et solid design ønsker vi å arbeide for at produktene blir brukt av kundene våre og dermed ikke bidrar til de voksende avfallsmassene.
Det at vi gir ti eller fem års garanti på alle våre produkter er en naturlig del av dette.

Mennesker

Bare gjennom samarbeid og dialog med våre partnere kan vi nå våre mål.
Vi stiller derfor høye krav til våre partnere for å følge blandt annet disse punktene:

  • Følge den nasjonale og internasjonale lovgivningen.
  • Sørge for at de ansatte har en trygg og sunn arbeidsplass.
  • Respektere kriterier i etisk handel som ansattes menneskerettigheter, arbeidsmiljø og korrupsjon i samsvar med konvensjoner utviklet av FN og ILO (International Labor Organisation).
  • Følge FNs barnearbeidskonvensjon.
  • Sørge for at de ansatte mottar minimumslønn og at arbeidstiden er i samsvar med gjeldende lovgivning.
  • Overholdelse av avtalte miljøtiltak med Smedbo.