Resirkulering

Når du har pakket ut ditt Smedbo-produkt ser vi gjerne at du ikke kaster emballasjen i husholdningsavfallet men i stedet sorterer den på en egnet måte slik at den kan gjenvinnes til nytt materiale eller til energigjenvinning.

Med den høye kvaliteten på produktene våre og stilige solide design, tror vi at de vil pryde badet i mange år. Den dagen det er på tide å bytte dem, ønsker vi at du velger å sortere produktene på best mulig måte.

Slik skal emballasjen og produktene våre resirkuleres

Emballasje

  • Bølgepapp/papp som vår emballasje for speil, håndklestativ og større frittstående produkter sorteres som bølgepapp eller papp. Denne typen materiale resirkuleres og brukes i produksjonen av ny emballasje.
  • Kartong finnes som kort i emballasjen til alle vegghengte produkter. Sorter kortet som papiremballasje. Innsamlet papp kan bearbeides og gjøres om til nye papirprodukter og overflatelag på gipsplater.
  • Magasiner / papirer inkluderer installasjonsveiledningene som følger med produktene våre. Husk å holde aviser/papir og papiremballasje adskilt slik at avisene lettere kan resirkuleres og bli til blant annet nye aviser.
  • Myk plast brukes noen ganger som beskyttelse for våre produkter eller til oppbevaring av for eksempel skruer eller andre små detaljer. Myk plast resirkuleres og omdannes til ny emballasje eller går til energigjenvinning.
  • PET-hardplasten brukes i plastkapselen som mange av våre produkter er pakket i. Kapselen sorteres som hardplastemballasje og kan deretter brukes som råstoff til ulike typer plastprodukter.

Produkter

  • Metall som messing og rustfritt stål skal sorteres som metallskrot på gjenvinningssentralen. Metallene separeres og sendes til smelteverk, stålverk og støperier hvor de blir råvarer for nye metallprodukter.
  • Elektronikk er alle produkter som har kabler og kontakter, som håndklestativ og sminkespeil. Disse produktene skal sorteres som elektrisk avfall eller småelektronikk og deretter demonteres og sorteres for å gjenvinne verdifulle metaller fra for eksempel kretskort og kabler.
  • Batterier brukes i flere av våre sminkespeil. I noen speil kan du enkelt bytte batterier. Forbrukte batterier skal da leveres inn i batterikofferter eller annet, til batterier beregnet, innsamlingsbeholdere på gjenvinningssentraler, på miljøhytter, butikker mv.

Flere av våre speil har innebygde litium-ion-batterier. Disse er oppladbare og har lang holdbarhet. Når batteriet i et oppladbart speil endelig ikke lenger kan lades, skal hele speilet sorteres som elektrisk avfall.

  • Glass og porselen fra våre tannbørstekopper, såpekopppar, såpedispensere, baderomshyller og beholdere for toalettbørster skal sorteres som restavfall i hjemmet eller som fyllstoff på din gjenvinningssentral. Restavfall forbrennes og omdannes til energi og varme, mens det fylles materialer som kan brukes i for eksempel byggearbeid.
  • Speilglass fra våre knuste sminkespeil kan sorteres som restavfall i hjemmet eller som fyllmasse på gjenvinningssentralen. Kastes speilglass i restavfallet er det viktig at du pakker det godt inn slik at ingen kommer til skade på skarpe kanter.

 

Gjenvinningstekst basert på informasjon fra nsr.se og sopor.nu.