Vägghängd rak- och sminkspegel med ram i led-ljus monterad på badrumsvägg

Montera med skrue

Montering i lettbetong

Når du skal montere mindre produkter i lettbetong, kan du bruke plast- eller nylonplugger samt skruer. En spesiell lettbetongplugg brukes til tyngre produkter og produkter som skal tåle høy belastning. Ettersom lettbetong er et porøst materiale, bør du bruke metallbor og ekspansjonsplugger.
Forhåndsbor like dypt som skruens lengde. Blås rent borehullet og sett inn pluggen. Til slutt skrur du inn skruen i pluggen.

Montering i betong

Skal du montere et produkt i betong? Da er det noen ting du bør tenke på for at produktet skal sitte skikkelig. Bruk ekspansjonsbolt for tyngre betongprodukter og bor med slagbormaskin. Velg et betongbor med samme dimensjon som pluggen. Borehullet skal være like dypt som skruens lengde. Blås rent borehullet og sett inn pluggen. Til slutt skrur du inn skruen i pluggen.

Til øvrige produkter bruker du plast- eller nylonplugger og skruer.

Montering på gipsplater

For å montere smidig på gipsplater bør du bruke gipsanker av metall eller nylon, som ekspanderer på innsiden når skruen trekkes til. Det er viktig å huske at gipsen er porøs. Bor derfor et hull med samme diameter som gipsankeret, og trykk deretter gipsankeret forsiktig inn i hullet. Bruke treskruer til tyngre produkter på gipsplater. Tyngre produkter og produkter som skal tåle høy belastning, bør ikke montere med gipsanker på gipsplater. De monteres isteden med treskruer med feste i stenderen bak gipsplaten.

Montering på spon/fiberplater

Ved montering på spon-/fiberplater bør du bruke treskruer eller sponplateskruer. Det blir enklere å skru for hånd dersom du først lager et lite hull med en syl eller et mindre bor. Bruk skruene som følger med produktet.

Montering på teglstein

Teglstein er nesten like hardt som betong, men kan sprekke hvis du borer for nærme kanten. Til tyngre produkter og produkter som skal tåle høy belastning, er det lurt å bruke ekspansjonsbolter. Til andre og lettere ting kan du bruke plast- eller nylonplugger og skruer.

Velg riktig plugg eller bolt

Når du skal montere på teglstein, er det best å bore med en slagbormaskin. Velg et bor med samme dimensjon som pluggen. Borehullet skal være like dypt som skruens lengde. Blås rent borehullet og sett inn pluggen. Til slutt skrur du inn skruen i pluggen.