vit vas ståendes på marmorhylla med fallande skugga på rosa vägg

Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss, og vi vil alltid være åpne om hvordan vi behandler dine personopplysninger for at du skal føle deg trygg når du sender inn opplysninger om deg til oss. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Denne personvernerklæringen kan bli oppdatert, og du finner den nyeste versjonen av personvernerklæringen på www.smedbo.com.

Vi prøver alltid å være så tydelige som mulig om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Har du fortsatt spørsmål om hvordan vi behandler opplysningene dine etter å ha lest denne erklæringen?

Du er velkommen til å kontakte oss!

Tlf: +4642-25 15 00
E-post: info@smedbo.se

Hvem har ansvar for personopplysningene dine?

Smedbo AB, org. nr. 556200-2252 er behandlingsansvarlig for personopplysningene som du sender til oss.

Personopplysninger som vi innhenter fra deg

Vi kan innhente ulike typer personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider, bestiller våre produkter eller kataloger, kontakter vår kundeservice, deltar på våre arrangementer eller seminarer eller kontakter oss på andre måter.

Eksempler på personopplysninger som vi innhenter om deg i disse tilfellene er:

  • Navn
  • Kontaktinformasjon som adresse, e-postadresse og telefonnummer
  • Øvrig informasjon om kjøpet ditt, for eksempel bestillingsnummer og valgt produkt
  • Spesifisert kundevalg angående produkter og tjenester
  • Lokasjonsinformasjon i form av land og region fra f.eks. datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett
  • Henvendelsesrelatert korrespondanse (f.eks. personopplysninger som du gir i kontakt med vår kundeservice)

Hvorfor vi bruker personopplysningene dine og hvor lenge vi lagrer dem

Formål og juridisk grunnlag

Personopplysningene som vi har innhentet om deg brukes til forskjellige formål. I denne delen forklarer vi hvorfor vi bruker dine personopplysninger, gir eksempler på behandlinger som vi utfører for å oppfylle formålet og det juridiske grunnlaget som vi baserer behandlingen på.

Lagring

Generelt lagrer vi opplysningene dine så lenge informasjonen er nødvendig for å oppfylle de formålene vi innhenter opplysningene dine for. Opplysningene kan også lagres for den tidsperioden som kreves av gjeldende lov. For oss er det viktig at du vet hvor lenge vi beholder dine personopplysninger. Tabellen nedenfor forklarer hvor lenge opplysningene dine blir lagret.

Formålet for hvorfor vi behandler dine opplysninger:

For å kunne administrere bestillingen din

Eksempel: Vi leverer produktet eller tjenesten din (inkludert kommunikasjon med deg angående levering). Vi administrerer og kommuniserer med deg i tilfelle av en klage og garantisak knyttet til ditt kjøp.
Juridisk grunnlag: Kjøpsavtalen som vi har inngått med deg.

For å markedsføre oss og våre produkter og tjenester

Eksempel: Vi sender direkte markedsføring via e-post, sosiale medier eller andre lignende digitale kanaler og e-post. Vi gjennomfører generelle kampanjer eller sender generelle tilbud og invitasjoner til arrangementer.
Juridisk grunnlag: Vår legitime interesse for å kunne markedsføre vårt selskap og våre produkter og tjenester. Husk at du alltid har rett til å nekte mottak av vår direkte markedsføring. Hvis du ikke vil nekte fullstendig mottak av markedsføringen, kan du alltid velge gjennom hvilken kanal du vil motta vår markedsføring.

For å gjennomføre og administrere deltakelse i konkurranser og arrangementer

Eksempel: Vi kommuniserer med deg som deltar i våre konkurranser når det er nødvendig for gjennomføringen av konkurransen. Vi utpeker vinnerne og formidler premier som gjelder for konkurransen. Vi kommuniserer med deg før og etter en hendelse. I disse tilfellene kan vi sende bekreftelser, informasjon om hendelsen du trenger å vite om, spørsmål eller vurderinger.
Juridisk grunnlag: Vår legitime interesse for å kunne gjennomføre og administrere våre konkurranser og arrangementer.

For å kunne administrere kundeservicehenvendelser

Eksempel: Vi kommuniserer med deg og svarer på dine spørsmål via telefon eller digitale kanaler. Vi undersøker klager og systemstøttesaker. En systemstøttesak kan for eksempel gjelde teknisk systemstøtte.
Juridisk grunnlag: Vår og din legitime interesse for å administrere din kundeservice.

For å oppfylle krav til juridiske forpliktelser

Eksempel: Vi må kanskje behandle dine personopplysninger for å overholde juridiske forpliktelser, slik det kreves av lover, dommer eller myndighetsbeslutninger. Kravene kan gjelde for vårt produktansvar eller sikkerheten til våre produkter. I slike tilfeller må vi kanskje gi generell kommunikasjon og informasjon, eller spesifikk informasjon til deg om produktvarsling og tilbaketrekking av produkter. Kravene kan også gjelde for våre forpliktelser etter regnskapsloven eller hvitvaskingsloven.
Juridisk grunnlag: For å oppfylle krav til juridiske forpliktelser.

For å evaluere, utvikle og forbedre våre tjenester, produkter og systemer

Eksempel: Vi gjør tjenestene våre mer brukervennlige. Vi gir deg og andre kunder muligheten til å påvirke vårt produktsortiment, for eksempel gjennom kunde- og markedsundersøkelser.
Juridisk grunnlag: Vår legitime interesse for å kunne evaluere, utvikle og forbedre våre tjenester, produkter og systemer for å gjøre oss bedre, mer ressurseffektive og sikre. I tillegg vil vi gjøre det lettere for deg å bruke våre tjenester, produkter og systemer.

For å forhindre misbruk av en tjeneste eller for å hindre, forebygge og utrede lovbrudd mot selskapet

Eksempel: Vi undersøker og forhindrer svindel eller andre lovbrudd. Vi utfører tiltak for å hindre spam, phishing, trakassering, uautorisert pålogging til brukerkontoer eller andre handlinger som er forbudt i våre brukervilkår. Vi utfører tiltak for å beskytte og forbedre IT-miljøet fra angrep og inntrenging.
Juridisk grunnlag: Vår og din legitime interesse for å kunne levere/bruke sikre produkter og undersøke mistenkte lovbrudd.

 

Så lenge lagrer vi opplysningene dine: navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer, bestillingsnummer og valgt produkt, spesifisert kundevalg angående produkter og tjenester, plasseringsinformasjon som ovenfor, og saksrelatert korrespondanse lagres i en periode på fem år.

Hvordan vi oppgir opplysningene dine til andre parter

Noen ganger må vi oppgi opplysningene dine til andre parter. Dette kan være når vi benytter andre selskaper for å hjelpe oss med våre leveranser, IT-systemer eller lagring av personopplysninger (skytjenester). Disse selskapene er våre personopplysningsassistenter, og har kun lov til å behandle personopplysningene dine i henhold til våre instruksjoner.

I tillegg kan vi også gi ut personopplysningene dine til andre parter som vil være selvstendig ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Vi gir ut personopplysningene dine til følgende selskaper som er selvstendig ansvarlige for personopplysninger:

  • selskaper i vårt konsern
  • myndigheter

Husk rettighetene dine!

Når vi behandler personopplysningene dine har du visse rettigheter. Her er en gjennomgang av hvilke rettigheter dette er, hva de innebærer og hvordan du utøver dem.

Din rett til tilgang:

Vi arbeider for å være åpne om hvordan vi behandler opplysningene dine. Hvis du vil få innsyn i de personopplysningene som vi har om deg, har du rett til å be om tilgang til opplysningene dine. Hvis vi mottar en forespørsel om tilgang, kan vi be om ytterligere opplysninger for å sikre at opplysningene blir utlevert til rett person.

Din rett til retting:

Har vi ikke oppdaterte opplysninger eller er opplysningene om deg feilaktige? Da kan du be om at personopplysningene dine blir rettet.

Din rett til sletting og begrensning:

Du har rett til å be om at personopplysningene dine blir slettet eller begrenset, for eksempel hvis du anser at personopplysningene dine blir behandlet i strid med gjeldende lovgivning.

Retten din til å nekte på vår behandling (inkludert rett til å nekte mottak av direkte markedsføring):

Du har rett til å nekte på vår behandling (f.eks. behandling basert på våre legitime interesser). Personopplysningene dine kan ikke brukes for direkte markedsføring hvis du nekter på slik behandling. Hvis du nekter mottak av vår direkte markedsføring, kommer vi til å avslutte alle former for reklameutsending til deg.

Hvis du fortsatt vil motta reklame gjennom noen kanaler, må du ikke nekte mottak alle former for markedsføring. I disse tilfellene kan du velge kun å motta tilbud fra oss gjennom de kanalene du velger, for eksempel via e-post, men ikke SMS.

Din rett til å tilbakekalle et gitt samtykke:

Har du gitt ditt samtykke til enhver behandling vi utfører? I så fall har du rett til å trekke tilbake dette når som helst. Når du tilbakekaller samtykket, samler vi ikke inn ny informasjon om deg med det formålet som du har tilbakekalt samtykke for, men vi har fortsatt rett til å behandle informasjonen vi samlet om deg før du tilbakekalte samtykket ditt. Hvis det ikke finnes noe annet juridisk grunnlag som gjør at vi trenger å lagre opplysningene, kommer vi til å slette dem.

Din rett til dataportabilitet:

Hvis vår rett til å behandle dine personopplysninger er basert på avtalt samtykke eller oppfyllelse av forpliktelser i en avtale med deg, har du rett til å be om at opplysningene som du har gitt oss blir overført til en annen personvernsansvarlig (dvs. dataportering).

Du har rett til å klage til tilsynsmyndighetene:

Hvis du mener at vi håndterer dine personopplysninger feilaktig, har du også rett til å sende inn klagen din til Datatilsynet.

Hvordan utøver jeg rettighetene mine?

Hvis du vil utøve noen av rettighetene dine, er du velkommen til å kontakte vår kundetjeneste. Du når oss på telefon 042-25 15 00 eller e-post info@smedbo.se.