Armen på LED-speilene kan strammes. I leddet på armen finnes det en skrue på undersiden. Stram der ved hjelp av for eksempel en mynt.