I utdratt posisjon er ledningen ca. 170 cm og i vanlig posisjon 80 cm.