Misfarginger kan forårsakes av såpens ph-verdi. Velg gjerne en mild og ph-nøytral såpe siden såpe med høy ph-verdi reagerer med metallet og gjør at såpen kan bli brunfarget hvis pumpen ikke har blitt brukt på en stund.